Halvvegs i bokåret – ein oppsummering


Dette året har eg lese rekordmykje – rett og slett fordi eg er sjukmeldt og har tid til overs, og lesing gjer meg ein herleg ro som eg ikkje finner så lett elles. Noko med stilla, mangel på skjerm og lys og lyd gjer meg ein herleg ro. På eit vanleg år – med full jobb og meir energi til å gjere andre ting – leser eg typisk femti bøker i løpet av eit år. (Ville bare nevne det slik at ingen får føre seg at det er enkelt eller i det heile tatt mogleg å lese så mykje som eg no har gjort i år!)


Uansett – Av dei snart 120 bøkene eg har lese i år er desse dei som har gjort størst inntrykk (tilfeldig rekkefølgje!)

Balansekunst, Rohinton Mistry
Kniv, av Jo Nesbø
Søsterklokkene, Lars Mytting
Sommerlys og så kommer natten, Jon Kalman Stefansson
Den danske borgerkrig 2018-24, Kaspar Colling Nielsen
Fried Green Tomatoes at The Whistle Stop Café, Fannie Flagg
Vår felles venn, Dickens
Traveling Cat Chronicles, Hiro Arikawa
Keiseren av Portugalia, Selma Lagerlof 
The Housekeeper and the Professor, Yoko Ogawa

Og derfor vil eg skrive litt om desse utvalte perlene!

BALANSEKUNST
Det er alt skrive mykje om denne boka, og å gjenta det same som alt står skriven tilfører ikkje stort av verdi. Eg vil likevel skrive nokre få ord om boka då dette er bok som fortener omtale, merksemd og fleire lesarar. Dette er ei bok som tidleg utpeika seg som favorittliste-kanditat hjå meg, og som sidan har stått på den lista, og der kjem ho til å bli ståande.

Å halde lesarens merksemd gjennom 800 kompakte sidar er ein bragd! Og forfattaren gjer nettopp det. Ikkje eit sekund sukka eg over bokas lengde eller tenkte at ho skulle vore strammare redigert (slik eg ofte elles gjer med mursteinsbøker). 

Boka handlar om fire menneske sitt liv i India i perioden frå unntakstilstanden til frigjeringa. Det er altså ein realistisk og historisk roman. Verken historia/sannferdigheita eller realismen står i vegen for romanen – tvert om! Romanen er i fokus, historie-delen er eit slags bakteppe som ikkje tek over fokuset. Og eg trur det er mykje av grunnen til at denne boka fungerer såpass godt. EIn lærer mykje om INdia ´utan at ein opplever å bli skolert på noko som helst vis

Bokas plott et sterkt! Liva til desse fire karakterane blir formidla med flytande overganger mellom dei ulike karakterane, vi blir godt kjende med dei kvar for seg, og saman som gruppe. Karakteranes styrker og svakheiter gjer dei truverdige, ekte, og høgst likandes! Boka vekker kjensler hos oss som lesarar óg; sinne, sorg, frustrasjon på vegne av dei mange stakkarslege skjebnene, men også augenblink med glede, lattar og fascinasjon. 

Ein ting til eg likte særs godt og som må nevnas er at «alt» i boka henger i hop på elegant vis – ei raud tråd, balansekunst, finnst gjennom heile boka. Alle små hendingar, alle karakterane, alt kan på sett og vis settast i hop til slut – akkurat som lappeteppet symboliserer. Sjakken, tigginga, kjærleiken, skadene, dødsfalla, politikken, familielivet, sjukdom, skjebne, … dei mange tema og aspektene blir samla på elegant vis! 
Dette er ei bok man verkeleg MÅ lese.

KNIV – Årets store krim!
Dette er då den nyaste boka om Harry Hole, og eg var litt redd for å bli skuffa. Ubegrunna, heldigvis! Eg blei så glad av denne boka (fordi ho var så bra og leverte så til dei grader!) og så veldig, veldig lei meg (fordi eg let meg røre av handlinga). Eg vil ikkje seie så mykje om handlinga, vil ikkje røpe og øydelegge noko. Så eg nøyer meg med å seie at dette er den Harry-boka eg likar best. Eg elska korleis trådane frå dei føra bøkene blei dratt vidare inn i denne boka, at karakterane fekk eit slags oppgjer og ”finale”, at det i tillegg til etterforsking og action også var tom for genuine kjensler, relasjonar og ”kvardags”-dramatikk. Det finst altså referansar her til mykje av det som har utspela seg i dei tidligare bøkene – men du kan likevel lese boka utan å ha lese heile serien. Boka har ein klar start og ein klar slutt. Men om du har lese dei andre bøkene om Harry Hole, vil du heilt klart få endå meir ut av denne enn om du ikkje har det. Eg syntes Nesbø her har gjort ein mykje betre jobb enn i dei siste 3 bøkene om Harry Hole – så særleg mtp redigering. Eg opplevde ikkje denne boka som for lang eller ujamn. Her er det ting som held på interessa og spenninga heile tida. Også overgangane mellom dei ulike karakterane kjem naturleg. Det er mange detaljar, mange namn, men eg blei aldri ”forvirra” (utover det som nok er meininga…!) eller mista tråden. 

Då eg i fjor fekk greie på at det skulle kome ein ny Harry Hole-bok, las eg heile serien på nytt; frå start til slut. Har skreve litt om nokre av desse bøkene også:
nr 1:
nr 2&3
nr 4
nr 10&11

Søsterklokkene, Lars Mytting
Denne boka her altså … å som eg koste meg!
Aldri, aldri aldri aldri hadde eg trudd at ei bok med stavkyrkjer, prest og bondepike skulle interessere meg i så stor grad. 

Medan eg las opplevde eg ein herleg slags spenning; eg kunne liksom kjenne naturkreftane på kroppen, dei djupe dalane, skuggane, vatnet, lukta av skog og mose… Eg tenker tilbake på denne boka som fylt av dramatikk, forventing, spenning – ei kjensler av at noko skal skje: ein overordna kjensle av mystikk. 

HANDLING:
Boka startar med å fortelle historia/sagnet om korleis dei to klokkane i stavkyrkja blei laga. Så hopper vi litt fram i tid til der historia utspeler seg på sluten av 1800-talet. 
Vi følgjer i hovudsak tre karakterar:
1.) bondejenta Astrid – som er i slekt med klokke-makaren og dermed knyta til sagnet om dei to klokkane. 
2.) Bygdas nye prest – han kjem for å ta over kyrkjedrifta. I forsøk på å redde meiningheita (mtp drift og økonomi) veljar presten å selje stavkyrkja som står der og bygge ei ny kyrke. Den gamle skal rivast og fraktast til utlandet kor ho skal byggast opp igjen. I den anledning kjem karakter 3 til bygda:
3) Ein ung arkitekt frå Dresden kjem til bygda for å utføre teikningar som gjer det mogleg å bygge opp kyrka igjen. 

Her er trekant-drama, kjærleik, sorg, glede, dramatikk. Og gjennom det heile er spor av folketru, mytar, overtru og historie. Språket i boka er fantastisk og formidlar både bilete og ein atmosfære av mystikk. Språket flyter fint og lagar bilete utan at eg opplevde at skildringane blei lange og treige. Dette er ei bok eg kjem til å lese igjen. Og igjen! Mytting har verkeleg gjort grundig research og klart å skape ein høgst underhaldande og unik roman. 

Sommerlys og så kommer natten, Jon Kalman Stefansson

Kort sagt ei bok om folka i ei lita bygd på Island. Ingen klar hovudperson, men ein rekke små historiar om dei ulike menneska i bygda, og ting som skjer med dei, om relasjonar, om utvikling. Denne boka vil eg beskrive som vakker! Rett og slett; vakker – språket, innhaldet, oppsettet. På elegant vis får vi innblikk i dei ulike karakteranes liv – om draumane dei har, ønska, tankar, anger, håp. Dette er ein usedvanleg fin skildring av heilt vanlege menneske liv. Humor og alvor leikar fint side om side og maler fram flotte bilete av menneske og natur på Island. 

Denne boka er original, ekte, sår, og fin og morosam. Ein skikkleg godtpose av ein roman! Ei bok som fortener merksemd. Ei bok du skal nyte med god tid og låge skuldre. Endå ei slik bok eg kjem til å lese igjen. Og igjen.  

Den danske borgerkrig 2018-24, Kaspar Colling Nielsen *OMTALE HER*

Fried Green Tomatoes at The Whistle Stop Café, Fannie Flagg
– Sørstatsroman kor vi følger to ulike tidslinjer: 1980-talet: Då Evelyn og mannen er på eit eldreheim for å besøke mora hans, sniker ho seg unna og treffer på ei eldre dame: Mrs. Threadgood. Dei to utviklar eit venskap og gjennom treffa deira fortel den eldre dama om livet sitt:
1930-isj: Mrs. Threadgood fortel om oppveksten i den vesle byen Whistle Stop i Alabama. Særleg handlar historia om gute-jenta Idgie og venninna hennar: Ruth. Dei to starta ein kafé saman, og det meste av fortelling utspeler seg kring denne kaféen og dei to damene. 

Her finst kjærleik, dramatikk og historie, kor Ku-klux-klan og slaveri står ganske sentralt. Romanen hopper elegant fram og tilbake mellom dei to tidslinjene. Karaktergallerier er i overkant stort, og det gjorde det tidvis litt forvirrande. Men det er vel også dei einaste negative eg har å seie om denne boka. Dette er verkeleg ein herleg feel-good bok! Samstundes som boka gjer nyting, byr boka også på refleksjon og tenking. Mykje kan lesast mellom linjene, og dei raude trådane som ligg spreidd gjennom heile boka kan knytast saman på ulike måtar avhengig av korleis ein tolkar teksten. Her får vi ikkje ”svara” servert på eit gullfat. Ein må sjølv trekke den riktige konklusjonen – og kanskje finst det ingen ein riktig løysning heller?

Eg må også nemne at filmen basert på denne boka er vel verdt å sjå! Både eg og sambuaren min likte denne filmen enormt godt – så les boka, let ho fordøye nokre dagar og nyt filmen!

Vår felles venn, Dickens
Dickens … Dickens, Dickens … Har lese ein del av han no og eg syntes ofte bøkene er tunge å kome seg gjennom; men – eg opplever KVAR gong ein vesentleg ting: belønning for innsats. Med det meiner eg at når eg først kjem inn i handlinga blir eg veldig oppslukt, og historiane Dickens fortel er såpass gode at eg opplever det som ein slags ”belønning for strevet” – bøkene er ikkje rett fram å lese, men herregud for nokre historiar som blir fortalt. 

Her skal vi til 1860-talets London kor eit dødsfall og eit testamente utløyser ein rekke hendingar. For arven har ei hake: arvtakaren har å gifte seg med ei utvalt pike. Men så blir arvtakaren funnen daud i elva Thames og testamentet og rikdommen faller i andre hender. Eller…?

Eg vil ikkje seie så mykje meir om hendingane for då kjem eg til å røpe ein god deg. Så eg nøyer meg med å seie at her er det mykje spenning og mystikk og ingenting er som ein først trur. 

Boka er ikkje lettlesen, ho eg tjukk og komprimert, hendingane er mange, karaktergalleriet er stort og tidvis vanskeleg å halde styr på. Men når ein først kjem inn i boka … fy så bra! Denne boka har verkeleg alt (utanom Sci-Fi-elementer?); kjærleik, dramatikk, romanse, satire, kritikk av den engelske overklassa, samfunsaktuelle refeksjonar, humor, alvor, mystikk, drap, etterforsking. Ein rekke lause tråder kan plukkast opp gjennom heile boka og dei kjem saman til slut på ein herleg måte. Det er lenge si eg las denne boka, likevel hugsar eg ho svært godt! Sett av god tid og finn fram leseappetitt før du går laus på denne – og NYT reisa.

The Travelling Cat Chronicles, Hiro Arikawa

Ahh… ei litt lågmælt bok dette, ei bok eg ser føre meg at ein leser på ein regnvåt sundag. For dette er ei slik bok man kan lese på ein dag (med god tid). Og det er ei slik bok man gjerne vil lese på ein dag, for denne er det vanskeleg å legge ned – trass i at det ikkje er ein spenningsbok.

Noko skjer i Satorus livssituasjon som gjer at han må finne eit nytt heim til katta si, Nana. Nana veit ikkje heilt kva som skjer, men han koser seg på roadtrip med eigaren sin mens dei reiser rundt i Japan og besøker folk Satoru kjenner. Satoru er kresen, han vil at katta skal ha det så godt som mogleg og reiser derfor rundt til dei aktuelle venene sine for å undersøke korleis katta trives hos dei – og samstundes for å ta opp igjen det sosiale med desse menneska som på ulike tidspunkt har vore ein del av livet hans.  

Forfattaren veksler elegant mellom å fortelle i tredjeperson og å la katta fortelle frå sin posisjon i førsteperson. Vi får innblikk i korleis Nana og Satoru blei så knyta til kvarandre, Nanas tid som gatekatt før Satoru kom og redda han. Vi får også tilbakeblikk på livet og oppveksten til Satoru, samt innblikk i tida han hadde saman med dei ulike venene han no drar på besøk til. 

Under heile leseopplevinga ligg ein kjensle av at noko skal skje, noko sørgmodig eller nifst. Men dette blir aldri sagt med ord, det ligg liksom berre der og ulmar. Boka er kjenslerik utan å vere sentimental. Situasjonar, kjensler, tankar er slike man kjenner seg att i og kan identifisere seg med. Språket er fint – formidlar mykje, malar fine bilete utan lange unødige skildringar. Dialogane er fine – dei verker truverdige og naturlege. 
Dette er ei bok for alle! Og særleg for dyre-elskarar er dette ein ”must read”.

Keiseren av Portugalia, Selma Lagerlof  **omtale her**


The Housekeeper and the Professor, Yoko Ogawa – sjå omtale her 

Ei spontan bokliste

Med «spontan» meiner eg at svara/bøkene som står her ikkje er gjennomtenkte – men rett og slett berre det først som falt meg inn.
Poenget … vel, eg veit ikkje. Kanskje finner du noko i lista du vil lese.  Kanskje vil du lage din eigen versjon. Og i såfall: Korleis ser din liste ut? (kopier gjerne lista og legg inn dine svar i kommentarfeltet eller i blogg, om du har det?)

En bok på mer enn 500 sider: Forbrytelse og straff, Fjodor Dostovjeski
En romantisk klassikker: Pride and Prejudice, Jane Austen
En bok som det har blitt laget film av: Stardust, Neil Gaiman
En bok med et nummer i tittelen: Den trettende fortellingen, Diane Setterfield
En bok skrevet av noen under 30: Hjertet er en ensom jeger
En bok med ikke-menneskelige karakterer: «Dustefjerten og den store sommarferieturen», Rune Belsvik
En morsom bok:  På høye hæler over Grønland, Siri Østli
En bok skrevet av en kvinnelig forfatter: Bli hvis du kan. Reis hvis du må. Helga Flatland (<<– klikk for å sjå mi omtale)
Et mysterium eller en thriller: Sannheten og andre løgner
En bok hvor tittelen kun er ett ord: Karthago (LINK)
En novellesamling: The Elephant Vanishes, Haruki Murakami (LINK)
En bok hvor handlingen foregår i et annet land: Døde og levende i Winsford, Håkan Nesser
En bok som ikke er fiksjon: Ikke en sånn jente, Monica Flatabø
En populær forfatters første bok: The Edible Woman, Margaret Atwood
En bok fra en forfatter du elsker som du enda ikke har lest: Gratis og uforpliktande verdivurdering, Marit Eikemo
En bok en venn har anbefalt deg: Fuglane, Tarjei Vesaas
En bok som har vunnet en Pulitzer Prize: To Kill a Mockingbird
En bok basert på en sann historie: Hvis jeg forsvinner, ser du meg da? Kristine Getz
En bok fra bunnen av leselista di: Seierherrene, Roy Jacobsen
En bok moren din elsker: Kafka on the Shore, Haruki Murakami
En bok som skremmer deg: Det angår også deg
En bok som er over 100 år gammel: Sult, Knut Hamsun
En bok du velger å lese kun ut i fra coveret: Det er du som er Bobby Fischer
En biografi: Denne dag, et liv – en Astrid Lindgren-biografi, av Jens Andersen
En bok som du fullfører på en dag: Ein heilt vanlig fyr, Rune Belsvik
En bok med antonymer i tittelen: Saman er ein mindre aleine, Anna Gavalda
En bok hvor handlingen foregår et sted du alltid har ønsket å dra til: Norwegian Wood, Haruki Murakami 
En bok som ble utgitt året du ble født: Matilda, Roald Dahl
En trilogi: MaddAddam, Margaret Atwood
En bok fra barndommen din: Det suser i sivet
En bok med et trekantdrama: Nei og atter nei, Nina Lykke
En bok satt til fremtiden: Ready Player One
En bok med en farge i tittelen: «Det blå rommet»
En bok som fikk deg til å gråte: «Idas dans»
En bok med magi: «The Name of the Wind», Patrick Rothfuss
En tegnet roman: «A monster Calls», Patrick Ness
En bok av en forfatter du aldri har lest noe av: «Patrick Melrose» av Edward St. Aubyn
En bok du eier, men aldri har lest: «Ut i vannet» av Paula Hawkins
En bok hvor handlingen foregår i hjembyen: Mannen som elsket Yngve, Tore Renberg
En bok med et annet originalspråk: «The Castle of Water», Dane Hucklebridge
En bok satt til juletider: «Stille natt» av Ragnar Hovland
En bok som er basert på, eller har blitt til en TV-serie: The Handmaid´s Tale, av Margaret Atwood
En bok som ble påbegynt, men som du aldri leste ferdig: Mi briljante vennine, Elena Ferrante

Oppdatering av «lest i 2018»

Oversikt over alt eg har lese hittil i år – no med link til omtale (der det er aktuelt/ferdig!)

LEST I 2018 **Klikk på link for omtale**
* «(F)» –
 også filmatisert/TV-serie
* «(X)» – avbroten
* «K» – klassikar
* » =)» – Favoritt

(januar)
1. Skråninga, Carl Frode Tiller
2. The Next Mrs Parrish, Liv Constantine
3. The Marrige Lie, Kimberly Belle
4. ‎Copycat, Alex Blake
5. ‎skitten poesi (#2)
6. ‎ I See You, Clare Mackintosh
7. ‎Summer at the Lake, Erica James
8. ‎Bak lukkede dører, B. A. Paris
9. ‎After Anna, Alex Lake
10.‎ Kafka On the Shore, Haruki Murakami
11. ‎On a Beautiful Day, Lucy Diamond
12. ‎Stoner, John Williams
13. ‎Local Girl Missing, Claire Douglas
14. ‎Sleeping Giants (Themis Files#1) , Sylvain Neuvel
15. ‎Miniaryrmakeren, Jessie Burton (F) =)
16. ‎The Blackhouse (#1 Lewis-Trilogy), Peter May
17. ‎Waking Gods (Themis Files#2) , Sylvain Neuvel
18. ‎Still Me,(#3 Louisa Clark), Jojo Moyes

(februar)
19. The wife, Alafair Burke
20. ‎stardust, Neil Gaiman (F)
21. ‎High Fidelity, Nick Hornby (F)
22. ‎Oryx and Crake, Margaret Atwood (MaddAddam#1)
✖ Swing Time, Zadie Smith ✖
23. Den onde viljen, Karin Fossum
24. ‎De som fortjener det, Peter Swanson
25. ‎menn uten kvinner, Haruki Murakami
26. ‎ The Year of the Flood, Margaret Atwood, MaddAddam #2 =)
27. ‎Her Every Fear, Peter Swanson
28. ‎ dypt å falle, Anna Grue
29. ‎MaddAddam, Margaret Atwood (MaddAddam#3)
30. ‎ PS I Love You, Cecilia Ahern (F)=)
31. ‎Minds Eye, (Van Veeteren #1) Håkan Nesser
✖ shopaholic✖
32. ‎ jenta med snø i håret, (Magdalena Hansson #1), Ninni Schulman
33. ‎ Av jord er du kommet, Chris Tvedt

MARS
34. Gutten som sluttet å gråte, (Magdalena Hansson #2), Ninni Schulman
35. ‎Mot nordavinden, Daniel Glattauer
36. ‎ Den syvende bølgen, Daniel Glattauer
37. ‎Menn som hater kvinner, Stieg Larsson (Millenium#1)  (F) =)
38. ‎ before i go, Colleen Oakley
39. ‎En hinsides mann, Tetsushi Suwa
40. ‎Jenta som lekte med ilden,Stieg Larsson (Millenium#2)  (F) =)
41. ‎Se meg, Nicholas Sparks
✖ ‎The Feed, Nick Clark Windo✖
42. ‎Sex, død og ekteskap, Jon Øystein Flink
43. ‎Jane Eyre, Charlotte Bronte (F K =) )
44. ‎ Vår egen lille hemmelighet, (Hogfors #4), Ninni Schulman
45. Luftslottet som sprengtes, Stieg Larsson (Millenium#3)  (F) =)

APRIL
✖ ‎seks år, Harlan Coben
46. ‎ Saman er ein mindre aleine, Anna Galvalda =)
47. ‎ ‎chalk man, C J Tudor
48. ‎ Den blinde guden, Chris Tvedt (Matre #2)
49. ‎Trekkoppfuglen, Haruki Murakami
50. The Other Woman, Sandie Jones
51. Only Time Will Tell, Jeffrey Archer (#1)
52. Milk and Honey, rupi kaur
53. Let me Lie, Clare Mackintosh
✖ Surprise Me, Sophie Kinsella
54. Faking Friends, Jane Fallon
55. Samtale ventar, Marit Eikemo
✖ Hold my hand, M. J. Ford
56. To og to, Nicholas Sparks
57.  Noriaki , av Endre Ruset
58. David Copperfield, Charles Dickens (K)

(Mai)
59. En sånn jente, Monica Flatabø
60. Kunsten å bli glad i seg selv, Yukiko Motoya
61. Attachments, Rainbow Rowell
62. bring me back, B. A. Paris
63. Berge, Jan Kjærstad =)
64. The Readers of Broken Wheel Recommend, Katarina Bivald
65. Marie, Madeleine Bourdouxhe
66. Pride and Prejudice, Jane Austin (K) =) (F)
67. Størst av alt, Malin Persson Giolito
78. A Street Cat Named Bob, James Bowen (F)
69. The Lewis Man, Peter May  (Lewis trilogien #2  )
70. arbeid pågår, Eikemo
71. The Chess Men (Peter May  (Lewis trilogien #3  )
72. Sharp Objects, Gillian Flynn (F)
73. Talte dager, Heidi Linde

(Juni)
74. Vi kan ikkje eige kvarandre-dikt i utval, Arne Ruset
75. Barnepiken, Kathryn Stockett (F)   K(F)
76. Levende og døde i Winsford, Håkan Nesser
77. Snokeboka, Lisa Aisato
78. Glasshjerte, Torkild Damhaug =)
79. Heart like Mine, Amy Hatvany
80. Norwegian Wood Murakami (F)  =)
81. En dag i juni, Martina Reilly =)
82. Great Gatsby, F Scott Fitzgerald (F)
83. The world as we know it, Joseph Monninger
84. Flaggermusmannen, Jo Nesbø (#1)
85. Song of the Skylark, Erica James
86.  Veke 53, Agnes Ravatn
87.  Kakkerlakkene, Jo Nesbø (H.H#2)
88. Papirpiken, G. G. Musso    =)
89. The elephant vanishes, Haruki Murakami
90. For evig, Sarah Jio
91. The Dead Ex, Jane Corry
92. Rødstrupe, Jo Nesbø (Harry Hole #3)

(JULI)
93. Last seen, Lucy Clarke
94. Mellom oss sagt, Marit Eikemo
95. Sorgenfri, Jo Nesbø (Harry Hole #4)
✖ The Marrige Plot, Jeffrey Eugenides
96. Etterpå, G. G. Musso
97. Morgengry, Sarah Jio
98 Marekors, Jo Nesbø (Harry Hole #5)
99. Her, nå, alltid, Catherine Isaac
100. A Single Breath, Lucy Clarke
101. Frelseren, jo nesbø (Harry Hole #6)
102. 3096 dager, Natascha Kampusch (F)
103. Natt til fjerde november, Karin Fossum
104. Bli hvis du kan. Reis hvis du må (Bli hvis du kan #1) Helga Flatland =)
105. The invention of Ana, Mikkel Rosengaard
106.  Alle vil hjem. Ingen vil tilbake. (Bli hvis du kan #2) Helga Flatland  =)
107. Det finnes ingen helhet (Bli hvis du kan #3) Helga Flatland  =)
108. Snømannen (Harry Hole #7), Jo Nesbø
109. Ti år i frihet, Natascha Kampusch

(August)
110. Skin deep, liz Nugent
111. Hjertet er en ensom jeger  =)
112. Panserhjerte (Harry Hole #8) Jo nesbø
✖  Asymmetry, Lisa Halliday
113. The Mother’s Secret, Clare Swatman
114. How to walk away, Katherine Center
115. I Capture The Castle, Dodie Smith  (F)  =)
116. Best Day Ever, Kaira Rouda
117. Se Deg Ikke tilbake!, Karin Fossum
118. En liste for livet, Lori Nelson Spielman
119. Eg elska ho, Anna Gavalda
120. Formørkelsen, Karin Fossum
121. La den rette komme inn, John Ajvide Lindqvist (F)
122. Together, Julie Cohen
123. Alt det lyse og alt det mørke, Brynjulf jung tjønn
124. Gjenferd, (Harry Hole #8), Jo Nesbø
125. Fioler i mars, Sarah Jio
126. Sommeren med August, Catherine Ryan Hyde  =)
127. The Keep, Jennifer Egan  =)

(september)
128. Etter styrten, Michel Bussi
129. Pachinko, Min Jin Lee
130. The Woman at 72 Derry Lane, Carmel Harrington
131. Politi , (Harry Hole #9), Jo Nesbø
132. En avtale med livet, Cecilia Ahern
133. The House Across The Street, Lesley Pearse
134. Nei og atter nei, Nina Lykke
135. Tørst, Jo Nesbø (Harry Hole #11)
136. En mann med navn Ove, Fredrik Backman
137.  «Hvem si rumpe er det?» av Heath McKenzie
138. Hard-boiled wonderland and the end of the world, Haruki Murakami
✖️ A Stranger In The House, Shari Lapena
139. Nysgjerrigper, Belinda Bauer
140. The temp, Michelle Frances
141. Forbrytelse og straff, av Fjodor Dostojevskij (K)  =)
142. The death of mrs Westaway, Ruth ware
143. Mannen som elsket Yngve (#1 Jarle Klepp)  =) (F)

(oktober)
144. Vest for solen, syd for grensen Haruki Murakami
145. Unraveling Oliver, Liz Nugent
146.

BOKLISTER

I menyen til høgre – under «bøker» finns ein kategori som heiter «boklister». Tanken er å lage ein rekke inspirerande (forhåpetligvis!) lister – noko som kan hjelpe (både meg og også deg?) med å oppdage og gjen-oppdage bøker og forfattarar.

Her ligger mellom anna følgande lister:
 – sommerbøker
– ei bok per månad; lese-års-utfordring
– frå perm til skjerm; filmatiserte bøker

Kvifor lage boklister?
– desse er meint til å inspirere deg, til å finne «nye» forfattarar eller bøker eller begge deler. Lister som dette kan få deg til å lese noko nytt og annleis enn det du pleier å lese.
– Eg synes det er artig å «sortere»/gruppere bøker på ei anna måte enn etter sjanger, kronologi eller sortert alfabetisk

Korleis bruke boklister?
– la deg inspirere; kanskje finner du eit tema, ein forfattar eller ei bok som vekker interesse?
– Bruk mine lister til å lage ei eiga liste;

1) Til du som er som meg – du leser mykje kvar dag og har eigentleg altfor mange bøker du ønskjer å lese: Bruk lister til å sortere og avgrense, til å prioritere bøker. Velg f.eks eit tema som engasjerer deg, ein sjanger, ein forfattar og sett opp ei BEGRENSA liste med f.eks ti bøker.

2) Du som sliter med lese-motivasjonen til tross for eit genuint ønske om faktisk å lese meir: la deg inspirere og motivere – for om du faktisk lager deg ei liste tilpassa deg sjølv, di tid og dine ambisjonar og ser på det som eit artig lese-prosjekt – ja då blir det kanskje enklare å gå laus på lesinga enn om du «berre» skal lese for å lese. Du kan gjere det så enkelt at du velger deg ei bok å lese per måned – det blir tolv totalt i løpet av eit år og er ein veldig overkommelig mengde. Ikkje sett ambisjonane så høgt! Lag deg ei liste som motiverer deg og pass på å ikkje lage lista for lang og komplisert! Ta gjerne ein kikk på lista «Frå perm til skjerm» – der finner du fleire bøker som har blitt filmatisert/ serie-fisert (?). Eg finner iallfall mykje glede i å sjå filmar basert på bøker eg har lest!

3) Og til deg som er gått lei og trenger noko nytt: utforsk ein ny sjanger? Kanskje kan du sette opp ei liste med ei bok frå kvar sjanger – ein kriminalroman, ei sakprosabok, ein diktsamling, ei novellesamling, ein historisk roman, ei biografi osv… Eller du kan gå etter geografi og lese ei bok frå kvart kontinent? (På sikt kan du utvide den lista til å ha to bøker per kontinent og på sikt – ei bok frå kvart land?!)

Om å «oppdage» nye bøker – eit tips eller to:
Eg oppdager ofte nye forfattarar og bøker via appen og websida goodreads.com – ein slags IMDB for bøker! Her ser eg kva andre tenker om det dei leser, eg finner bøker som liknar på bøker eg alt har lese, eg finn sitat frå diverse bøker, informasjon om forfattaren, diskusjonstråder og forum, spørsmål og svar om aktuelle bøker og temaer; og kjekkast av alt – eg kan organisere alle bøkene mine der, digitalt, ved å legge dei i ulike «hyller». Samtidig registrerer eg også når eg starta å lese og korti eg blei ferdig med den aktuelle boka. Eg bruker også INSTAGRAM aktivt til å følgje bok-elskarar der; finner fort ut om vedkommende har noko lunne like smak som meg sjølv ut i frå kva dei deler. Eg er også aktiv på den norske nettsida bokelskere.no – ein litt «mindre» versjon av goodreads.com (Det finnes også mengdevis av grupper på Facebook – men her har eg i grunn slutta å følge med då veldig mykje går igjen og det stort sett er «typiske bestselgere» som blir anbefalt, og anbefalingane består dessverre svært ofte av såpass lite givande ord som «Denne er fantastisk!» og «Vakker bok!» eller «Må leses!» og min favoritt; «Umulig å legge fra seg». )

 

Månedens bøker – lest i juni 2018

Lest i juni 2018:

 • Vi kan ikkje eige kvarandre – diktsamling av Arne Ruset
 • Levende og døde i Winsford – Håkan Nesser
 • Snokeboka av Lisa Aisato
 • Glasshjerte – Torkil Damhaug
 • Norwegian Wood – Haruki Murakami
 • The Great Gatsby – F. Scott Fitzgerald
 • Flaggermusmannen – Jo Nesbø
 • Veke 53 – Agnes Ravatn
 • Kakkerlakkene – Jo Nesbø
 • Papirpiken – G. Musso
 • Rødstrupe – Jo Nesbø
 • Barnepiken – Kathryn Stockett
 • Heart Like Mine – Amy Hatvany
 • En dag i juni – Martina Reilly
 • The World as We Know It – Joseph Monninger
 • Song of the Skylark – Erica James
 • The Elephant Vanishes – Haruki Murakami
 • For evig – Sarah Jio
 • The Ex – Jane Corry

 

Det ble med andre ord mye lesing (og lytting) denne måneden!

Høydepunktene var
– Papirpiken
– veke 53
– Norwegian Wood
– Levende og døde i Winsford

Av lydbøkene lot jeg meg begeistre spesielt av
– «En dag i juni»
– «The Elephant Vanishes»
Heller enn å omtale alle bøkene på en gang – det er mye å skulle oppsummere NITTEN bøker i ett innlegg – deler jeg opp og oppsummerer uke for uke.  Starter med et innlegg i morgen – med bøkene fra første uka i juni

Frå perm til skjerm – nokre favorittar

Eg er SVÆRT glad i å sjå film basert på bøker eg har lese. Synes det er interessant å sjå korleis mi oppfatning av boka er sammenlikna med andre sin. Synes óg det er spennende å sjå karakterane «mine» vakne til live og bli til skikkelser med klare trekk – både mtp utsjånad og oppførsel.

Eg veit óg at det er fleire som meg der ute, så derfor tenkte eg å dele nokre av mine favorittar. Det finst sjølvsagt langt fleire enn desse, men dette er dei eg hugser best, dei som har gitt meg mest, og som en anser som vellykka både som film/serie og bok.

(Og nei – eg har ikkje «gløymd» bøker som: Harry Potter, Ringenes Herre, Game of Thrones osv…. Eg har berre ikkje inkludert dei fordi dei er såpass sjølvsagte at «alle» veit om dei! Eg ønsker med lista her å kanskje få deg til å oppdage noko «nytt») 🙂

FILMAR BASERT PÅ ROMAN/BOK

 • Stardust, Niel Gaiman
  Eg elska boka. Elska filmen. Filmen overraska meg svært positivt, då eg på førehand sleit med å se føre meg korleis dette på velukka vis kunne bli til film. Filmens plott «skeier litt ut» frå bokas, men det gjer faktisk at det fungerer svært godt. Dette er humor, dette er spenning, dette er sjarmerande! Eit eventyr for vaksne, spekkfullt av paradoiar av sjangeren eventyr og fanatsy. 
 • Sensommerdager – Joyce Maynard
  Boka overraska meg positivt då coveret senka forventingane veldig … bilete av to menneske-ansikt som står i kysse-avstand gjer at eg automatisk tenker fordømmande tankar som «kiosk-litteratur» og «chick-litt» … Men denne boka likte eg kjempegodt! Og – filmen også! Ei verkeleg oversett lita skatt, dette! Både bok og film. Kate Winslet speler forresten i hovudrolla!
  Handlar kort sagt om tenåringsguten Henry og mora hans – relasjonen dei i mellom og korleis den blir påvirka når Henry ein dag tek med seg ein heimløs mann heim til deg. Kan dei stole på denne mannen? Er det han som er etterlyst for mord på TV? Er anklagene i såfall berettiga? Kjærleik, refleksjonar rundt tilitt og sanning… denne er fin!
 • Where the Heart is – Billie Letts
  Denne las eg som sekstenåring, og på den tida las eg generelt nesten ingenting frivillig. Fekk boka på ein ferietur og den blei faktisk lese ut relativt kjapt til meg og være. Og – eg hugser denne boka så utroleg godt… Den er sterk, fin, nydeleg, vondt… Ja denne MÅ lesast. Og filmen – den har eg faktisk sett fleire gonger. Trur til og med at eg kjem til å lese boka eit par gonger til. 
 • Jane Eyre – Charlotte Bronte
  Ein klassiker. Likte boka mykje betre enn filmen, men synes likevel det var tida verdt å sjå filmen. Dette er ei av mine favoritt-klassikare, og ein film-adapsjon av denne er ikkje berre berre å få til mtp kor mykje av boka som handlar om Jane Eyre sine tankar og kjenslar – ikkje akkurat noko ein lett kan vise frem på eit lerret. Kjensler, kjærleik, romanse, sterk kvinne-figur, oppvekst … 
 • Hitchhikerś Guide to the Galaxy – Adam Douglas
  Om du likar Neil Gaiman sine bøker, så er nok dette også litt i same gate. Boka er heilt fantastisk morosam – dersom ein er i riktig lune, vel og merke. Vil også nevne at lydbokversjonen er strålende opplest av Stephen Fry. (Den ligger på Storytel for dei av dykk som brukar den app-en). 
  Dette er Sci-fi, tilsatt ein stor dose humor. 
 • Hodejegeren – Jo Nesbø
  Vellykka filmatisering av ein god thriller! Eg likte både boka og filmen veldig godt. Heldigvis hadde det gått lang tid mellom eg las boka og til filmen kom, for eg trur mykje av spenninga ville vore borte dersom heile plottet var ferskt i minnet. Slik er det vel generelt for krim/thrillere sammenlikna med andre romanar – at filmen mister spenningsmomentet dersom ein «kan» handlinga for god.
 • Pride & Prejudice – Jane Austin
  Elska boka, filmen heilt ok. Litt for lang og litt for treig. Og så syntes eg at mykje av humoren eg opplevde i boka ikkje kom så godt fram på skjermen. Romanse, familie, relasjonar, over-klassen,
 • Krystallslottet, Jeanette Wells
  Ei av mine favorittbøker i fjor. Basert på ei sann historie – om forfattarens eigen oppvekst som mildt sagt ikkje var heilt «gjennomsnittleg». Ho veks opp på flyttefot – med foreldre som ikkje er i stand til å tilpasse seg samfunnet, foreldre som ikkje har godt av å vere i lag då dei på sett og vis dyrker fram kvarandres svakaste sidar, foreldre som slit med alkohol, foreldre utan utdanning, foreldre utan fast jobb … Dei reiser og flytter i eit sett. Er tidvis heimlause… Og innomellom får dei stabla segg litt opp på beina før det heile rasar igjen. Vi følger Jeanette gjennom barndommen og får sjå kjærleiken ho kjenner til søsknene og foreldra. Og til tross for alt det vonde finst det også mange fine augenblink her. Rørande og sterkt! Og – særleg boka – gjer eit interessant innblikk i begrepet «heimlaus» – kor vi får sjå at foreldra på sett og vis velgjer å ha det slik til tross for at dei med tida får andre sjanser. 
 • The Martian, Andy Weir
  Ei av få sci-fi bøker eg ELSKAR! Og filmen er ikkje anna enn heilt fantastisk. Dette er dramatisk, det er spanande, det er morosamt midt i det heile. Denne MÅ du verkeleg sette av tid til. Og – filmen i seg sjølv er magisk, så om det nokon sinne er lov til å sjå filmen utan å lese boka – så må dette være den!
 • The Remains of the Day – Ishiguro
  Eg elska denne boka som handlar om ein britisk «butler» og livet hans – refleksjonar over kva han har gjort, kva det betyr, og vegen vidare. På valg som blei tatt, på ting som blei gjort og ikkje gjort. Oppgjer med uoppklarte situasjonar og relasjonar. Lot meg verkeleg sjarmere av denne boka, og synes hovudpersonen kom meg mange interessante betraktninger over rolla si som butler, og som menneske generelt. Trur ikkje eg ville fått like mykje ut av filmen om eg ikkje hadde lese boka først … for mykje av det som skjer er direkte knytta til hovudpersonens tankar og kjensler. Blei derfor i grunn positivt overraska over kor mykje av dette dei klarte å få med på filmen. Ein litt langsom og treig film, og ofte likar eg ikkje det for eg mister konsentrasjonen. Men denne…denne er verkeleg fin! (Sjanger:Drama)
 • Never Let Me Go – Ishiguro 
  Overraskende bra filmatisering av ei bok eg ikkje såg for meg at lot seg overføre så lett til skjermen. Dette er ein slags futuristisk dystopi, litt fantasy, litt scifi, samstundes mykje kjærleik og også ein slags oppveksthistorie. Både boka og filmen er absolutt verdt å bruke tid på
 • Et helt halvt år, Jojo Moyes
  Eg var faktisk ikkje særleg begeistra for boka. Trur det var språket som ikkje var heilt «min stil». Men filmen … den likte eg såpass godt at eg nesten likte boka litt betre etter å ha sett filmen. Så sjølv om eg gav denne boka ein lunken tre-ar på treninga, så fortener boka (=filmen) å stå på lista.

 

Forfattarfavorittar

 

Frå toppen av hovudet kom følgende liste – altså er det stor sjans for at nokon (mange) har blitt gløymt. Tenker likevel at nettopp fordi eg «berre» drar namna ut frå hukommelsen – framfor å granske hylla mi – så gjer det kanskje eit ekstra sannferdig bilete av hvilke forfattarar eg for tida er aller mest opphengt i.

Felles for desse eg nemner her er at dei leverer FLEIRE bøker av høg kvalitet og at eg   ”samlar” på dei – føler eit slags ansvar for å være trufast og lojal mot dei …
(Altså utelater eg ein haug av dyktige forfattarar som eg berre has lese ei enkelt bok av og dermed ikkje veit nok om heile forfattarskapet til å kunne inkludere i denne eksklusive lojalitetsklubben min…) Bokhylla mi er meir enn overfull, så når eg no kjøper bøker er det hovudsakleg fordi dei tilhøyrar denne gruppa forfattarar som eg føler meg ”lojal” mot – eg føler liksom at eg skuldar dei å kjøpe boka, kjenner at eg trenger å eige boka, at eg ikkje berre kan låne ho og levere tilbake igjen.
blll

Dei har følgende til felles; eg har likt ALT eg har lese av dei – med andre ord leverer dei jamt og trutt bøker av god kvalitet. Dei lukkast med å fortelle originale historier kor karakterane er sterke og velutvikla, kor replikkane er naturlege og vittige, og kor språket i seg sjølv løfter leseopplevinga til eit høgre nivå!

Så – her er (nokre) av mine største favorittar!
(Bok-tips/favorittbok i parentes – men det er jo da altså berre ei av mange bøker eg elskar… er nesten litt sårt å skulle velje ei…)

NORSKE FORFATTARAR Å BLI KJEND MED:

* Rune Belsvik – ein heil vanleg mann (+ alle bøkene om Dustefjerten!)
* Ragnar Hovland – Stille natt
* Marit Eikemo – Alt inkludert
* Tore Renberg – Vi sees i Morgen
* Johan Harstad – Buzz Aldrin, hvor ble det av deg i alt mylderet?
* Agnes Ravatn – Fugletribunalet
* Carl Frode Tiller – Skråningar
* Helga Flatland – Vingebelastning
* Siri Østli (Norges «chick-lit» og «feel-good»-dronning!) – Det søte liv
* Jo Nesbø – Harry Hole-serien er ein must å ha for ein boksamlar…  (krim)
* Torkil Damhaug – Sikre tegn på din død (krim)
* Karin Fossum – Elskede Poona (krim)

Sommaren er her – har du ei sommarbok?


”Sommarbok” …
Kva slags tullete begrep er det eigentleg? Ei bok med handling som utspeler seg over ein sommar? Ei bok som vekker varme kjensler? Ei bok med lysande solar, bølgeskvulp og eingongsgrillar? Eg ser nemlig fleire stader at ”sommar-litteratur” blir anbefalt. Men … eg skjønner ikkje heilt kva det er… Så heller enn å gjenta anbefalingane frå dei største bokhandlarane vil eg anbefale bøker som eg sjølv assosierer med sommaren. OG: desse anbefalingane kjem ”frå toppen av hovudet” her og no – så dette er bøker som eg av ei eller anna grunn hugsar godt sjølv lenge etter å ha lese dei. Det i seg sjølv ser eg på som eit kvalitetsstempel. Samstundes betyr det at eg dessverre kjem til å gløyme mange bøker som også fortener å nemnas.
Screen Shot 2018-06-02 at 10.16.56
For meg er ”sommarbøker”:

1. bøker som gjer meg feriekjensle, energi, glede, overskott, påfyll. Ofte er lettleste. Og gjerne humoristiske eller rett og slett berre koselege!

 • Castle of Water av Dane Hucklebridge
 • ”1964” av Ragnar Hovland
 • Kvinnen som kledde seg naken for sin elskede, Jan Weise
 • Det søte liv, av Siri Østli (ei av få ”chick-lit”-forfattarar som eg verkeleg likar!)
 • Fugletribunalet, av Agnes Ravatn
 • Du er så lys av Tore Renberg (ikkje ein ”happy”-bok, men veldig veldig fin, og sommarstemninga er definitivt der)
 • Alt inkludert, av Marit Eikemo
 • Å slentre plystrende forbi kirkegården
 1. Bøker som kan lesast litt her og der – passar fint om ein har folk rundt seg som ikkje er like engasjert i lesinga som deg og som ”avbryter”, for deg som er på stranda med ungar og må holde eit halv auge på dei, til deg som vil kunne plukke opp boka for å lese litt i nokre ledige minutter. Altså ei bok med handling som er lett å følge med på utan å ”miste tråden”.
 • Sommerboken, Tove Jansson
 • Attachments, Rainbow Rowell
 • Mot nordavinden, Daniel Glattauer
 • Dustefjerten og den store sommarferieturen av Rune Belsvik (Eigentleg ein barnebok, men absolutt underhaldande for vaksne óg. Passar kanskje perfekt om du vil lese høgt for familien eller barna og samstundes ha det tåleg godt sjølv! Elskar denne boka og har lese ho eit utals gonger.)
 • Ein heilt vanlig fyr, av Rune Belsvik
 • Ho tok av seg blusen og sa ho var bibliotekar, Bjørn Sortland
 1. Spenningsfylte bøker å bli oppslukt av – gjerne med handling som utspeler seg i varme strøk eller i løpet av ein sommar:
 •  Sannheten og andre løgner av Sascha Arango
 • Elskede Poona, Karin Fossum
 • Sikre tegn på din død, Torkil Damhaug
 • I Let You Go av Claire Mackintosh

   

4. Lange, kompakte mursteinar som ein elles aldri tek seg tid til å lese. Lange bøker kan bli keisame og tunge å lese … det krever eit forfattartalent å halde på lesarens interesse over mange hundre – kanskje til og med tusen – sider. Nokre av mindre favorittar:

 • Buzz Aldrin, hvor ble det av deg i alt mylderet av Johan Harstad
 • Max, Mischa og tetoffensiven, av Johan Harstad
 • Saman er ein mindre aleine, av Anna Gavalda
 • Balansekunst av Rohinton Mistry
 • Ringenes herre-bøkene, J. R. R. Tolkien

+ Trilogier som kan slukast i eitt jafs:

 • Teksas-trilogien av Tore Renberg
 • MaddAddam av Margaret Atwood (<– LINK til omtale)
 • Anne B. Ragdes trilogi beståande av: Berlinerpoplene, Eremittkrepsene, Ligge i grønne enger.
 • 1Q84 av Haruki Murakami
 • Jojo Moyes serie om Louisa Clark (eg er, dessverre, ikkje den største Jojo-fansen, men desse bøkene er utan tvil lettleste, fulle av kjensler, og sjølv om eg ikkje er så veldig begeistra for bøkene hennar så likte eg houvedpersonen Louisa veldig godt. Og sjølv om eg tidvis ergra meg over klisjéar og tørr humor, så slukte eg jo bøkene ganske kjapt. Så eg anser dette som god og lettlest underholdning som passar dei aller fleste!)

 

5. Krim-serier:
sommaren er ei fin tid til å la seg oppsluke av ein spenningsserie! Kanskje til og med ein serie som er filmatisert slik at når hausten og hans mørkret kjem, så kan ein sjå sommarlitteraturen sin utspele seg på skjermen.

 • Milleniumtrilogien, Stieg Larsson (Finst også som TV-serie)
 • Bøkene om Gunnar Barbarotti, av Håkan Nesser
 • Harry Hole-serien av Jo Nesbø
 • Jan Erik Fjell si serie om Anton Brekke
 • Springflo-serien av Cilla & Rolf Bjornlind (Finnes som TV-serie!)
 • Liza Marklund si serie om Annika Bengtzon (likar sjølv best dei første 3-4 bøkene, men nevner dei likevel fordi eg får assosiasjonar til sommar når eg tenker på dei, sannsynlegvis fordi mange av bøkene har handling som utspelar seg over ein sommar, og fordi eg sjølv blei hekta på serien ein sommar for mange år sidan. Fleire av desse er forresten også filmatiserte)

Screen Shot 2018-06-02 at 10.17.06

6. Elles tenker eg at sommar og ferie er ei fin tid til å ta seg til å lese noko ein elles ikkje prioriterer. Kanskje utforske ein ny sjanger? Begrave seg i verka til ein bestemt forfattar? Eller kanskje til og med gå laus på nokre av klassikarne?
”Ny” forfattar å utforske? 

 • Haruki Murakami; litt enten eller mtp korleis folk pleier å like bøkene hans – men om du først blir hekta, ja då åpner det seg ein heil lita verden av bøker å boltre seg i. Ein av mine desiderte favorittforfattarar. Spenning, absurditeter, kjærleik, rare hendingar, humor … ja her får du verkeleg litt av alt!
 • Marit Eikemo – ho skriv så fint og lett og godt at det er ein fryd å lese. Alvorlege tema og aktuelle skildra og fortalt på humoristisk vis. Bøkene er skrivne på nynorsk, moderne nynorsk som du utan noko problem kjem til å lese relativt uanstrengt
 • Ragnar Hovland
 • Tore Renberg
 • Torkil Damhaug (krim)

  Desse skriver svært ulikt – åde mtp sjanger, tematikk, skrivestil og ja…alt. Ein ting har dei dig til felles og det er at dei støtt og stadig leverer kvalitet! Kvar bok eg har lese av desse forfattarne har eg likt

Noko frå ein annan sjanger:
* Sakprosa / Dokumentarisk

 • En sånn jente av Monica Flatabø
 • Det angår også deg av Herman Sachnowitz
 • På vegne av venner av Kristopher Schau
 • Denne dagen, et liv – Biografi om Astrid Lindgren, av Jens Andersen
 • Jeg er Malala av Malala Yousafzai

* Dikt: eg er ikkje den mest erfarne her altså, men har nokre bøker som likevel sitter fast i hukommelsen:

 •  Ren poesi-bøkene
 • Dikt & forbannet løgn
 • Vi kan ikkje eige kvarnade av Arne Ruset
 • Levande stein av Jon Fosse

*Noveller:

 • Menn uten kvinner, Haruki Murakami
 • Ambulanse, Johan Harstad
 • Menn som ingen treng, Frode Grytten

* Klassikarar:
Keisame, utdaterte, treige og tungleste? Vel …nokre av kanskje … eg utforskar framleis denne enorme greina av litteraturtreet og kjem meg nok aldri til toppen av treet, men av dei eg har lese kan eg midlertidig trygt anbefale desse:
– Anna Karenina, Lev Tolstoj

 • Jane Eyre av Charlotte Bronte
 • Pride and Predjudice av Jane Austin
 • Det vokser ett tre i Brooklyn av Betty Smith
 • Drep ikke en sangfugl av Harper Lee

  I tillegg til å vere skikkeleg gode bøker er desse også fylde av det eg tenker på som ”sommerkjensler”

Kva skal du lese i sommar?


Screen Shot 2018-06-02 at 10.16.12

Februars bøker

Fortsetter leseåret på samme vis som i januar – leser mykje og ofte og koser meg med det! Lesing er for tida ein av få ting som gjer meg ro i sjela og ettersom eg for tida ikkje er like aktiv på treningsfronten som tidligare (grunna sjukdom) har eg meir tid enn før til nettopp å lese. Føler det slik at om eg no først skal ta det roleg og fint så får eg mykje meir ut av ei bok enn kva eg gjer av å sitte og stirre på ein TV-skjerm heile dagen lang. Og så går eg ein god del turar – og då er desse lydbøkene fantastisk godt selskap. Så … her er månedens lese-liste (nokre av dei med lenke til omtalen min)

LEST I FEBRUAR 2018

19. The wife, Alafair Burke
20. ‎stardust, Neil Gaiman  🎥
21. ‎High Fidelity, Nick Hornby 🎥
23. Den onde viljen, Karin Fossum
24. ‎De som fortjener det, Peter Swanson
25. PS I Love you , Cecilia Ahern
26. ‎Menn uten kvinner, Haruki Murakami
28. ‎Her Every Fear, Petera Ahern
29. ‎Minds Eye, (Van Veeteren #1) Håkan Nesser
30. ‎ Jenta med snø i håret, Ninni Schulman
31. ‎ Av jord er du kommet, av Chris Tvedt
32. Dypt å falle, Anna Grue

Om eg skal velge ut nokre favoritter av desse så gjer eg det slik at eg velger dei eg hugser best – rett og slett fordi det som oftest er dei som har gjort størst inntrykk på meg. Og dei er …

– The Year of the Flood

– Oryx and Crake
– PS I love you
– De som fortjener det
– Stardust
– Menn uten kvinner

KLOSSS-bøker

Jeg oppretter med dette innlegget en egen liten sjanger av litteratur – KLOSSS: korte, lettleste, originale bøker som er usedvanlig søte, sære og/eller sjarmerende. Bøker som til tross for lavt sideantall klarer å formidle en stor fortelling og/eller underholdning på høyt nivå.

Av og til – ganske ofte; omtrent hver helg(!) – liker jeg å sluke én hel bok i ett jafs. Denne boka kan imidlertid ikke bare en hvilken som helst liten bok, den må virkelig fenge meg, den må underholde og få meg til å ville lese hele med en gang. En slik kosebok skal være lettlest og underholdende. Samtidig er jeg opptatt av en viss språklig kvalitet, og et plott som ikke er preget av klisjéer og forutsigbarhet. Særlig etter å ha lest lange eller «tunge» bøker er en slik bok noe jeg virkelig setter pris på.

Derfor deler jeg her ei liste over mine KLOSSS-favoritter innenfor denne typen bok – korte (under 200-isj sider), morsomme, underholdende, originale. Noe for alle og enhver. (For ordens skyld vil jeg nevne at rekkefølgen her er tilfeldig – klarer ikke å sortere ut hvilken som er best)

 • Den lille piken som elsket fyrstikker, av Gaétan Soucy
 • Kvinnen som kledte seg naken for sin elskede, Jan Weise (anmeldelse her)
 • Ho tok av seg blusen og sa ho var bibliotekar, Bjørn Sortland (205s)
 • Ein heilt vanlig fyr, Rune Belsvik  (76s)
 • På vegne av venner, Kristoffer Schau (91s)
 • Fugletribunalet, av Agnes Ravatn (197s)
 • The Strange Library, Haruki Murakami
 • The Tiny Wife, av Andrew Kaufman (80s) (omtale her)
 • The Hitch Hikers Guide to the Galaxy, av Adam Douglas (158s)
 • In Watermelon Sugar, av Richard Brautigan (142)
 • Stardust, Neil Gaiman (Denne finner du også på film – overraskende bra!)
 • Love Songs for the Shy and Cynical, av Robert Shearman (240s)