TSUNDOKU

Tsundoku.

Det er ikkje gibberish. Det er japansk. Og det beskriver bokmanien min såpass bra at eg vil finne opp eit tilsvarande norsk ord for dette fenomenet.

Tsunde – «å stable ting oppå kvarandre»
«Oku» – å la det stå ein stund
«Doku» – å lese

Verbet defineres nemleg som: oppsamling av bøker som aldri kjem til å bli lest. Altså at ein kjøper fleire bøker enn ein faktisk er i stand til å kunne lese. Eg nevner dette fordi eg kjenner meg så igjen, fordi det er godt å vite at det er flerie enn meg der ute som har fleire uleste bøker i hyllene og likevel fortsetter å skaffe seg stadig nye bøker …

Så … no skal dei små grå få trimme seg skikkeleg mens eg forsøker å finne eit tilsvarande norsk ord for dette fenomenet! Nokre forslag!?

k

Uglesette ugler i mosen

Uglesett = å bli sett ned på.

Logikken? Ingen. Ordtrykkets opprinnelse? Danmark. Uttrykket er egentlig; ulvesett. Det har feilaktig blitt oversatt til norsk som uglesett.

Bakgrunnen; en trodde før i tiden at en ville bli lammet, miste evnen til å røre på seg, dersom en fikk blikkontakt med en ulv. Altså trodde folk at de måtte passe seg for ulvens blikk; ikke bli ulvesett. Betydningen i dag kan kanskje kommer av at dersom en blir ulvesett (eller uglesett, om du vil), betyr det at den som ser på deg ikke er spesielt begeistret for deg. Danskene jaktet ned de fleste ulvene, så om en noen ulveser deg kan en vel si at de «ønsker deg død» – som med tiden har gjort at ulvesett (=uglesett) har fått den negative betydningen den har.

Det samme gjelder disse uglene i mosen;

Uttrykket betyr at noe ikke er slik det virker, at noe er på ferde eller at det er noe mistenkelig ved et eller anner.

Dette er også hentet fra dansk, og igjen har disse ulvene blitt til ulver. Det danske uttrykket var opprinnelig «ulver i myren» (Dansk for myr er mose, og med danskens mumlende uttale høres det kanskje noe slikt ut; uvær i måsen). Det er meg uvisst om ulv ble til ugle fordi en eller annen jøk var elendig på å oversette mellom Norsk og Dansk, eller om det skyldes at ulvene ble utryddet i Danmark (fordi ingen ville risikere å se ulven inn i øynene og bli lam!) og at ulv dermed ble endret til et annet, eksisterende dyr; ugle.